Lodret Efterspændte Bygningskonstruktioner

I byggeriet anvendes efterspænding til lodret stabilisering af kerner. Herved minimeres behovet for stabiliserende vægge og der kan skabes et lettere fleksibelt byggeri. Både kerner opbygget af elementer og in-situstøbte kerner kan efterspændes.

Lodret efterspænding

Lodret efterspænding er et system til optagelse af vandrette kræfter i byggeri. Systemet er baseret på det samme princip som benyttes ved vandret efterspænding. Lodret efterspænding anvendes i alle former for etagebyggeri på tre eller flere etager, såvel in-situ som element byggeri.

Fordele ved lodret efterspænding

·     Fleksibel indretning, idet antallet af bærende vægge reduceres ved brug af lodret efterspænding
·     Større stivhed, idet der opnås et urevnet tværsnit
·     Sikkerhed for fuld omstøbning af kabler/stænger idet der injiceres nedefra
·     Statisk sikkert system med dokumentation for opspændingskraft

Der anvendes både forspændingsstænger og spændkabler, alt efter hvad der er mest fordelagtigt for det konkrete projekt. Typisk placeres spændarmeringen i elevatorkerner eller trappekerner, oftest med stænger nederst i konstruktionen, idet disse kan forankres i fundamentet og siden opspændes, selv om der kun er adgang til den ene ende.

Få råd om vores produkter og ydelser...

Kontakt os