Efterspændte Betondæk

In-situ pladsstøbt beton dæk kan ligeledes efterspændes, hvilket øger spændvidden, minimerer revner, skaber mulighed for fleksibel indretning samt sikrer at dækket kan få den optimale stabiliserende skivevirkning. Ved at anvende efterspændte dæk, optimeres muligheden for at føre kræfter ind til en evt. lodret efterspændt kerne.

Efterspændte dæk anvendes typisk ved store belastninger og spænd eller når der stilles større krav til revnevidder. Dækkene kan anvendes i alle typer byggerier, og kan erstatte såvel traditionelle in-situdæk som elementdæk.

Udover de konstruktive styrker ved et in-situ efterspændt dæk, så er efterspændte dæk også økonomisk fordelagtige i forhold til elementdæk, når der er flere etager (over 5, genanvendelse af form) alternative konstruktionsformer, udkragninger m.m.

Efterspændte dæk er in-situstøbte dæk, hvor hovedarmeringen består af efterspændt spændarmering. Systemet er baseret på det samme princip, som benyttes ved vandret efterspænding i anlægskonstruktioner som for eksempe broer.

Spændarmeringen består af liner eller mono-kabler som indføres i korrugerede rør. Stålet er det samme, men ved anvendelse af korrugerede rør som efterfølgende injiceres, opnås der lokal kraftoverførsel. Ved mono-kabler derimod opnås kraftoverførsel ved forankringerne i enden, idet mono-kablet består af fedtindsmurt og plastbelagt stål.

Fordele ved efterspændte dæk

·     Lange spænd
·     Skivevirkning giver øget stabilitet af konstruktionen
·     Fleksibel indretning
·     Lavere konstruktionshøjde
·     Mindre brug af slap armering
·     Ingen pilhøjde (ingen efterfølgende opretning)
·     Øget egenproduktion hos entreprenøren

Bjælker

I efterspændte bjælker (såvel insitu støbte- som elementbjælker) består den bærende armering af efterspændt spændarmering. Efterspændte bjælker anvendes typisk ved bjælker med store spænd og belastninger, eller hvor der er krav til begrænsede revnevidder.

I forhold til præfabrikerede bjælker, kan efterspændte bjælker laves længere, ligesom spændkablet kan placeres i et kurvet forløb (som på broer), hvilket optimerer bjælkens egenskaber til at optage lodrette kraftpåvirkninger på midten af bjælken.

Efterspændte bjælker bruges ofte som en integreret del af efterspændte dæk i byggeriet.

Fordele ved efterspændte bjælker


·     Lange spænd
·     Lavere konstruktionshøjde        
·     Mindre brug af slap armering
·     Reducerede revnemønstre
·     Økonomisk fordelagtigt

Få råd om vores produkter og ydelser...

Kontakt os