Efterspændte Anlægskonstruktioner

Spændarmering i anlæg

Spændarmering er oprindeligt udviklet til broer. Skandinavisk Spændbeton har således efterspændt broer siden 1947. Spændarmering er en forudsætning for opførelsen af moderne og kosteffektive betonbroer.

Hovedparten af de efterspændte broer er in-situkonstruktioner, men efterspænding kan også anvendes til at sikre at broer, opført af elementer, kan få den nødvendige sammenhængskraft og styrke.

Spændarmering anvendes også i stort omfang i silokonstruktioner, hvor efterspændingsprincippet virker som et tøndebånd omkring konstruktionen.

Vindmølleskafter udført i efterspændt beton muliggør, at grænserne for konstruktionshøjden flyttes og logistikproblemer med stålvindmøller elimineres.

Bjælkekonstruktioner efterspændes ligeledes for at opnå større spændvidder og en mere stabil konstruktion.

Brokonstruktioner

I efterspændte insitu-støbte broer, består den bærende armering af efterspændt spændarmering. Efterspændte broer anvendes typisk ved bane- eller bilbroer med spænd større end 25m, ved store belastninger, eller ved krav til begrænsede revnevidder.
Spændarmeringen består af liner af højstyrkestål med en brudspænding på 1860 Mpa.
Spændarmeringen består af liner i korrugerede rør. Efter opspænding af kablerne, injiceres de i korrugerede rør med cementmørtel for at korrosionsbeskytte spændkablerne.

Fordele ved efterspændte insitu-støbte broer

·     Lange spænd
·     Lavere konstruktionshøjde
·     Mindre brug af slap armering
·     Reducerede revnemønstre
·     Økonomisk fordelagtigt

Siloer

I efterspændte in-situ støbte siloer består ringarmering hovedsageligt af efterspændt spændarmering.

Normalt forankres spændarmeringen i pilastre for at optimere konstruktionens tykkelse.

Der anvendes både injiceret spændarmering og spændarmering med fedtindsmurte og plastbelagte monoliner. 

Fordele ved efterspændte in-situ støbte siloer

·     Mindre brug af slap armering
·     Reducerede revnemønstre
·     Økonomisk fordelagtigt

Vindmøller

Vindmøller vokser fortsat i størrelse, hvorfor in-situ betonskafter er en oplagt mulighed for fremtidige landbaserede vindmøller.
En af fordelene ved in-situ betonskafter er den simple logistik. Vindmøller er i dag af en sådan størrelse, hvilket umuliggør almen transport af stålskafterne på vejene. Samtidig giver den tungere betonkonstruktion en anden egenfrekvens for skaftet, hvilket er en væsentlig faktor i forbindelse med minimering af støjgener fra vindmøller.

Vindmølleskafter efterspændes lodret, således at det tilsikrer tryk i betonen og at kræfterne overføres til fundamentet.

Ved at vælge injiceret efterspænding, skal der under udstøbingen kun indføres tomme foringsrør, hvorved selve støbningen af skaftet let udføres som glidestøbing.

Efterfølgende iskubbes spændliner, der efterspændes og injiceres.

Få råd om vores produkter og ydelser...

Kontakt os