Bygningskonstruktioner
 
Lodrette Konstruktioner

Anlægskonstruktioner Reference Projekter

Skandinavisk Spændbeton har siden 1947 beskæftiget sig med flere byggeri- og anlægsprojekter i Danmark og udlandet, hvor spændarmeringen har været et af de grundlæggende elementer ved opførelsen af konstruktionerne. Mulighederne med spændarmeringen er store og fleksible. Den store bæreevne som de kurvede spændkabler tilføjer konstruktionen, gør det yderst fordelagtigt for både bygnings- og anlægskonstruktioner. Vi har en bred erfaring inden for spændarmeringsteknik for broer, vindmøller og siloer samt reparation af broer. Herunder ses et udpluk af vores afsluttede og igangværende anlægsprojekter.Bro NHV2
Bro NHV2
Skandinavisk Spændbeton har leveret og udført spændarmeringen til Bro NHV2. Broens længde er ca. 100 meter og broen er stabiliseret ved hjælp af 15 stk. vandrette spændkabler med 19 liner – type CCL 19L15XM60. Læs mere
Bro NHV2

Stirute ved Ryparken Station

Skandinavisk Spændbeton har leveret og udført spændarmeringen til Bro NHV2. Broens længde er ca. 100 meter og broen er stabiliseret ved hjælp af 15 stk. vandrette spændkabler med 19 liner – type CCL 19L15XM60.

Bygherre: Københavns Kommune, Teknik – og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg.   

Rådgivende Ingeniør: Rambøll A/S

Hovedentreprenør: E. Pihl & Søn A/SLæs mindre


Albertslund bro
Albertslund bro
En kontrol i 2006 af bro nr. 502 i Albertslund viste store skader forårsaget af en høj koncentration af klorider, især tæt på spændarmeringen. I forbindelse med dette, iværksatte Albertslund Kommune et reparationsarbejde for at genetablere broens bæreevne.Læs mere
Albertslund bro

En kontrol i 2006 af bro nr. 502 i Albertslund viste store skader forårsaget af en høj koncentration af klorider, især tæt på spændarmeringen. I forbindelse med dette, iværksatte Albertslund Kommune et reparationsarbejde for at genetablere broens bæreevne.

Skaderne på broens ender var i en så stor omfang, at en omfattende reparation var nødvendig. Der blev fundet en række spændkabler som var betydeligt korroderet.

Arbejdet krævede stor omhyggelighed, præcision og tæt samarbejde med hovedentreprenøren, som fjernede en til to meter beton af broens ender, for at blotte broens eksisterende armering og spændarmering. Herefter fjernede Spændbeton de eksisterende ankre, kanaler og injektionsmørtel og foretog til slut en grundig rengøring af linerne. 

For at genopspænde linerne, blev en 32 mm donkraft benyttet til at fastholde forankringen ved broenden. Denne tilslutning blev opnået ved anvendelse af et skræddersyet anker, specielt designet af Skandinavisk Spændbeton.  

Efter tilslutningsarbejdet og afhærdningen af betonen kunne kablerne opspændes og injiceres. Arbejdet blev udført i to faser for at sikre, at adgangen for trafik blev opretholdt gennem hele projektet. 

Bygherre:  Albertslund Kommune

Rådgivende Ingeniør: Broconsult A/S

Hovedentreprenør: Christiansen & Essenbæk A/SLæs mindre


Tre vindmøller i Nees
Tre vindmøller i Nees
Projektet omfattede tre 84 meter høje glidestøbte beton vindmølletårne i Nees. En kombination af 9-15 og 5-15/1-15 kabelsystemer blev anvendt.Læs mere
Tre vindmøller i Nees

Projektet omfattede tre 84 meter høje glidestøbte beton vindmølletårne i Nees. En kombination af 9-15 og 5-15/1-15 kabelsystemer blev anvendt. Kabelføringen af ti 9-15 liner startede ved tårnenes fundamenter og forsatte op igennem et 90 graders stålrør. Her blev de ført ind i korrugerede rør, hvilke løb fra bunden til toppen af tårnene. Kablerne blev derefter opspændt fra toppen af tårnene og cementmørtlen blev injiceret 84 meter op, fra bund til top.

Ti 5-15 kabler startede derimod i 9 meters højde og forsatte opad for at ende som 1-15 kabler i 50-52 meters højde. Opspændning af disse kabler blev udført fra bunden af kablerne, hvilket man i 9 meters højde fik adgang til ved hjælp af en sakselift. Med spændarmering sikrede man en robust afstivning af den bærende bygningsdel samt en besparelse på mange tons slaparmering. 

Bygherre: Siemens

Rådgivende Ingeniør: Cowi A/S

Totalentreprenør: Siemens A/S og Aarsleff A/SLæs mindre


Sundøy Broen
Sundøy Broen
Sundøy broen i Nordland, Norge, er en 538 meter lang og 9,3 meter bred frit frembygget bro, som har et af verdens største spænd for netop denne brotype.Læs mere
Sundøy Broen

Sundøy broen i Nordland, Norge, er en 538 meter lang og 9,3 meter bred frit frembygget bro, som har et af verdens største spænd for netop denne brotype. Broen er bygget ud fra to hoved-bropiller, hvorfra der symmetrisk er bygget frit frem til begge sider således, at der er ligevægt for den enkelte bropille. Når de frie frembygninger fra bropillerne mødes, forbindes de og kræfterne fordeles til de to hovedpiller. I broens kasseprofil er der langsgående højstyrkestål-kabler, som efterspændes for hver støbeetape.

Broen er efterspændt med op til 267m lange kabler, fra land til midten af broen.

Bygherre: Staten, Nordland Fylke og Leirfjord Kommune

Ingeniør: AS Jacobsen AS

Entreprenør: Reinertsen Anlegg og NCC Construction A/S

Spændarmering: A/S Skandinavisk SpændbetonLæs mindre∧∧ Tilbase til toppen